Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Sådan kommer du i kontakt med vandværket

Strøby Ladeplads Vandværk A.m.b.a.

Svalemosevej 56

4671 Strøby

Email: stroebylpvandvaerk@outlook.dk

Bank: Danske Bank 4865 5120985

Driftsforstyrrelser:Vandværkspasser Susanne Petersen

Mobil 21 64 76 74VVS Mester

Palle Skovslund

Mobil 20 16 38 63Administration:Susanne Petersen

Bemærk:

Kontortid kun onsdage fra 18 til 19

Tlf   21 43 13 07Email: lilleclaus308@gmail.com 

Strøby Ladeplads Vandværk

Forside

Rambøll Danmark A/S Minimer

Hjemmeside til forsyningselskaber

Kontakt

Rambøll Danmark A/S
Projektchef Jan Nielsen
Tlf.: 5161 5912
e-mail:
jnn@ramboll.dk
 
Forside Minimer

VANDVÆRKETS BORING 4 SÆLGES, se konditionerne her

 

 

 

Alle, der har fået udskiftet deres vandmåler i 2016, får elektronisk aflæst deres vandmåler, for første gang i år .Det gælder områderne Tammoseholm, Jernet og Garderhøjen, samt Nederste Linievej og Strøbylille området.

 

 

 

Grundet nye regler for regulativ 10/2015, er der på hjemmesiden lagt et link til information om mulighed for klagevejledning ved tvister med vandforsyningen, se mere under fanen, om vandværket "regulativ".

 

 

 

I foråret 2017 påbegyndes udskiftning af de resterende områder i vores forsyningsområde. Der vil blive tilsendt breve til alle andelshavere ca. 14 dage før udskiftningen påbegyndes.

 

 

 

 

 

 

Til de andelshavere, der har fået skiftet til elektroniske vandmålere.

Vandværket sørger for aflæsningen af jeres vandmåler til nytår. Et godt råd er dog, stadig at aflæse sin vandmåler jævnligt, for at undgå unødigt merforbrug. Der vil ikke blive udsendt vandaflæsningskort til brug for de elektroniske målere.

 

 

 

 

Vandaflæsningskort

Husk nu at få tjekket jeres vandaflæsningskort, således at data er rigtige. Dette gælder kun for andelshaverne i de 2 områder, der stadig selv skal aflæse deres målere.

 

 

Girokort

Vi har ved udsendelse af opgørelser og girokort kunne konstatere, at de andelshavere, der har solgt deres ejendom, har modtaget opgørelse og girokort fra netspå deres solgte ejendom. Vi har efterfølgende været i dialog med nets og her fik vi at vide, at tidligere ejere skal huske at framelde pbs og det elektroniske girokort, ellers vil den tidligere ejer blive ved med at få tilsendt opgørelsen, selvom vandværket har rettet ejerforholdet.

.


Vandets hårdhedsgrad er >21< og det er hårdt vand. 

 

 

Vigtige datoer, som er de samme hvert år: 

 

Årsopgørelser:

  Udsendes 1 gang årligt omkring den 15. februar til betaling den 31. marts. Disse bliver udsendt via nets, enten som elektronisk indbetalingskort til jeres netbank eller som almindeligt girokort i en lyserød kuvert, hvis i ikke er tilmeldt betalingsservice og ikke har netbank.

Overholdes betalingsfristen ikke udsendes 1 rykker og 1 lukkevarsel, med efterfølgende lukning for vandet, og der påføres et gebyr i henhold til det gældende takstblad.


 

 

 

Aflæsningskort:(kun for andelshavere uden elektroniske målere)

 Udsendes senest midt i december med seneste aflæsning den 31. december og seneste indsendelsesfrist er den 7. januar.

Overholdes fristen ikke. koster det gebyr i henhold til gældende takstblad.


 

 

 

HUSK:

 
Er ovennævnte under pkt. "vigtige datoer" ikke modtaget, er det forbrugerens ansvar at kontakte vandværket.Som forbruger har man aflæsningspligt, også selv om aflæsningskortet ikke er modtaget. Man skal aflæse 1 gang om året i den periode, der er fastsat af vandværket. Det er altid samme periode, indtil andet er meddelt skriftligt fra vandværkets side. Der skal foretages måleraflæsning senest 31. dec., og indberetning til vandværket om måler- aflæsningsresultat skal ske senest 8. januar. Tilstedeværelse af sne, is og frost er ingen undskyldning for ikke at aflæse vandmåleren.


NB: Vandværket skal have modtaget indberetningen senest den 7. januar, da indberetninger efter denne dato ikke kan behandles.


Siden opdateret d 14.02.2017.
Copyright Rambøll Danmark A/S