Takster


Her kan du se Strøby Ladeplads Vandværks takstblad for

2019
2018
2017


Gældende fra den 1. januar 2015

Nedenfor angives prisen for vand, som vandværket leverer til og afleder fra forbrugerne samt taksterne på tilslutningsafgift og opkrævningsgebyr. Godkendt af Stevns Kommune 2015.

Den samlede vandpris på 1m3 vand er fordelt således:
transpix.gif (43 bytes)

                                                                                                                                                

Variabel del

             Kr.

M3 pris til vandværket 7,00

Afgift til staten- vandaftift

5,86
Afgift til staten - drikkevandsbidrag 0,19
Vandledningsafgift - kommunen 48,00
Moms 25 % 15,31
Samlet M3 pris i alt 76,56
Fast bidrag vandværk
600
Målerleje Vandværk 100
Fast bidrag til kommunen 592
Moms 25 % 323,00
Fast bidrag i alt 1.615,00