Om Vandværket

Sommeren 1959 var meget varm og tør med et følgelig stort behov for vand, som det var sparsomt med, og heraf opstod der en stor interesse for at etablere et vandværk i området omkring Strøby Ladeplads udstykningerne.

Andelsselskabet blev stiftet i Strøby Forsamlingshus den 23. oktober 1960.

Navnet er Strøby Ladeplads Vandværk, Andelsskab med begrænset ansvar - altså et andelsselskab med 721 andelshavere (pr. 1/7-2013).

Vores indvindingstilladelse er på 60.000 m3 pr. år. Vi indpumper ca. 49000 m3 pr år, og skriver regninger for ca. 35.000 m3 pr år. Så vi har et vandspild på mere end 10 %, hvilket også fremgår af vore 2 sidste generalforsamlinger.

Vi har nu 2 boringer - en helt ny boring 1, fra 2012, beliggende på Nederste Linievej.  En ny boring 3, fra 2013, som også er beliggende på Nederste Linievej.

Boring 3 giver dobbelt såå meget vand som den gamle boring 3.