Log ind   |  
Dokumentliste Minimer
 TitleOwnerCategoryModified DateSize 
Bestyrelsen Minimer

Sådan kommer du i kontakt med vandværket

Strøby Ladeplads Vandværk A.m.b.a.
Svalemosevej 56
4671 Strøby

Klik her for e-mail

Bank: Danske Bank 4865 5120985


Driftsforstyrrelser:

Vandværkspasser Susanne Petersen
Mobil 21 64 76 74

VVS Mester
Palle Skovslund
Mobil 20 16 38 63Administration:

Susanne Petersen
Bemærk:
Kontortid kun onsdage fra 18 til 19

Tlf   21 43 13 07
Klik her for e-mail
 

Strøby Ladeplads Vandværk

Øvrige informationer

Dokumenter Minimer

Vigtige informationer:

Der har været et ledningsbrud på både Gærdesangervej  og Løvsangervej , begge sager er udbedret og afsluttet. Tak for henvendelserne desang. Vi kan informere om, at Gærdesangervej 12 var et fælles anliggende, altså et brud på vores fælles ledningsnet, mens det på Løvsangervej var på andelshaverens egen grund.

Endnu en gang vil vi pointere, at det er vigtigt, at alle andelshavere rapporterer til vandværket, hvis der er særligt vådt i et område, det kan være et brud på vores ledningsnet, og vi tager alle henvendelser seriøst. På forhånd tak. Alle beskeder lagt på telefonsvareren bliver aflyttet.

Vedr. aflæsning af jeres målere.

det er nu for sent at aflevere aflæsninger, da alle målerstande er sendt til kommunen. Alle de, der ikke har fået aflæst deres måler, vil få en ekstra regning på 125 kroner, for manglende aflæsning.

Vi gør opmærksom på, at vandprisen stiger fra 1. januar 2015, dette er vedtaget på generalforsamlingen den 26. maj 2015. Se priser på vores takstblad. Dette er specielt til nye andelshavere, der skal lave refusionsopgørelse.

Vi har fået installeret en kalkknuser på den ledning, der leder  vand ud til vore andelshavere, og dette vil bevirke, at vort vand vil virke noget blødere. Dette er besluttet på vores generalforsamling 2015.

For de vandværker,  der betaler skat, er der tale om, at skattevæsenet ikke accepterer deres afskrivningsprofil, hvorved der kan blive tale om ekstra indbetalinger fra forbrugerne med op til kr 1.000 pr husstand.
Dette gælder IKKE for  Strøby ladeplads Vandværk.

 

Gode råd til andelshaverne i forhold til vandmåleren:

Aflæs måler 1 gang månedligt.

Hold måleren fri og let tilgængelig.

Hvis der opdages fejl eller utætheder, afklar problemet med vandværket hurtigst muligt.

Husk det er andelshavers ansvar at finde fejlen og betale for den, men vandværket kan medvirke til at afhjælpe fejlen.

Beredskabsplan for Strøby Ladeplads Vandværk fås at trykke Beredskabsplan
 
 
Der bliver løbende foretaget kontrol af vore vandmålere.

Denne kontrol er lovpligtig og bliver foretaget løbende af vandværket. Dette betyder, at vandværket kan komme uanmeldt og skifte måler på en andelshavers ejendom, hvorefter disse målere bliver sendt ind til en uvildig instans, og bliver kalibreret, og efterprøvet hvorvidt de måler rigtigt. der bliver udtaget ca. målere i hvert af vore områder (inddelt i vore grundejerforeninger - i alt 6 områder. Hvis mindst 3 af disse målere ikke overholder normen for rigtigheden i målingen, skal vandværket udskifte alle målere i samme område.

Vores indvindingstilladelse er på 60 000 3m pr. år. Vi indpumper ca. 49000 m3 pr år, og skriver regninger for ca. 35.000 m3 pr år. Så vi har et vandspild på mere end 10 %, hvilket også fremgår af vore 2 sidste generalforsamlinger.

Vi har nu 2 boringer - en helt ny boring 1, fra 2012, beliggende på Nederste Linievej.  En ny boring 3, fra 2013, som også er beliggende på Nederste Linievej.

Boring 3 giver dobbelt såå meget vand som den gamle boring 3.

Vandrådet:

Vandrådet er et organ, hvor de, i kommunen beliggende vandværker, frivilligt kan blive medlem. Dette råd samarbejder med kommunen, og taler vandværkernes sag i forhold til kommunen. Der er et meget konstruktivt samarbejde med kommunen. Vores vandværk er en del af dette vandråd. Vandrådet afholder relevante møder omkring eksempelvis vandanalyser og elektroniske vandmålere mv.

Desuden kan vandværkerne underskrive en samarbejdsaftale med Stevns Forsyning om udveksling af relevante oplysninger. eksempelvis oplyser vi aflæsning af målere til Stevns forsyning.
 

Copyright Rambøll Danmark A/S