Log ind   |  
Flyttemeddelelse Minimer

Ved flytning skal der indsendes en flyttemeddelelse til vandværket, så ejerskiftet kan noteres. . Nedenstående skema kan anvendes til indsendelse af flyttemeddelelse. Forbrugernummeret er anført på aflæsningskortet og på vandregningen. Vi gør opmærksom på, at vandværket ikke foretager slutopgørelser. Desuden skal LEJERE ikke registreres, da vandværket kun er til andelshaverne, jf vedtægterne

Copyright Rambøll Danmark A/S