Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Sådan kommer du i kontakt med vandværket

Strøby Ladeplads Vandværk A.m.b.a.

Svalemosevej 56

4671 Strøby

Email: stroebylpvandvaerk@outlook.dk

Bank: Danske Bank 4865 5120985

Driftsforstyrrelser:Vandværkspasser Susanne Petersen

Mobil 21 64 76 74VVS Mester

Palle Skovslund

Mobil 20 16 38 63Administration:Susanne Petersen

Bemærk:

Kontortid kun onsdage fra 18 til 19

Tlf   21 43 13 07Email: lilleclaus308@gmail.com 

Strøby Ladeplads Vandværk

Forside

Rambøll Danmark A/S Minimer

Hjemmeside til forsyningselskaber

Kontakt

Rambøll Danmark A/S
Projektchef Jan Nielsen
Tlf.: 5161 5912
e-mail:
jnn@ramboll.dk
 
Forside Minimer

Vigtigt 

Der bliver lukket for vandet på tirsdag den 19.december ml klokken 13 og 14. 

Vi foretager løbende prøver fra vores drikkevand for at sikre det rene drikkevand. I fredags kunne vi dog konstatere, at  vores prøveudtag viste en lillebitte overskridelse af et pesticid. Vi har haft kontakt med kommunen, som har kontaktet Styrelsen for Patientsikkerhed, og da, der er tale om en minimal overskridelse,er vi enige om, at vl vil foretage flere prøve nu, og afvente dette resultat.  Vi har foretaget en prøve mere på ledningsnettet, uden ændring i i resultatet. Som konsekvens heraf foretager vi yderligere prøver fra vore 2 boringer, for at tilrette blandingsforholdet på de 2 boringer, så den minimale overskridelse bliver eliminiret.

Som i alle ved, er der fundet spor af pesticiderne chloridazon og desphenyl-chloridazon i nogle få vandværker. Vi har nu fået svar på vores prøver, og der er ikke spor af disse pesticider i vores drikkevand. 

Der er opsat hjertestarter på bagsiden af det offentlige toilet, Kystvejen 361, Strøby ladeplads ( på den anden side af iskiosken, ved p-pladsen ) 

Nu har vi fået vores mailsystem, som alle kan tilmelde sig. I går ind og tilmelder jer under selvbetjening. Ideen er, at vi i videre udstrækning kan varsle planlagt lukning for vandet, og i højere grad benytte mail i stedet for brev.

Vi er  færdige med at udskifte til digitale vandmålere i alle områder i vores forsyningsområde. .

 

Vedrørende aflæsning af elektroniske vandmålere.

Vandværket sørger for aflæsningen af jeres vandmåler til nytår. Et godt råd er dog, stadig at aflæse sin vandmåler jævnligt, for at undgå unødigt merforbrug. Der vil ikke blive udsendt vandaflæsningskort til brug for de elektroniske målere.

Girokort

Vi har ved udsendelse af opgørelser og girokort kunne konstatere, at de andelshavere, der har solgt deres ejendom, har modtaget opgørelse og girokort fra Nets på deres solgte ejendom. Vi har efterfølgende været i dialog med nets og her fik vi at vide, at tidligere ejere skal huske at framelde pbs og det elektroniske girokort, ellers vil den tidligere ejer blive ved med at få tilsendt opgørelsen, selvom vandværket har rettet ejerforholdet.

Vandets hårdhedsgrad er >21< og det er hårdt vand.

Vigtige datoer, som er de samme hvert år:

Årsopgørelser:

  Udsendes 1 gang årligt omkring den 10. februar til betaling den 31. marts. Disse bliver udsendt via nets, enten som elektronisk indbetalingskort til jeres netbank eller som almindeligt girokort i en lyserød kuvert, hvis i ikke er tilmeldt betalingsservice og ikke har netbank.

Overholdes betalingsfristen ikke udsendes 1 rykker og 1 lukkevarsel, med efterfølgende lukning for vandet, og der påføres et gebyr i henhold til det gældende takstblad. 

Er ovennævnte under pkt. "vigtige datoer" ikke modtaget, er det forbrugerens ansvar at kontakte vandværket.


Siden opdateret d 06.12.2017.
Copyright Rambøll Danmark A/S